Våra tjänster

Till England kan Askala Shipping erbjuda veckotrafik. Detta sker genom samarbete med de största linjerederierna i Sverige.
 
Till Mellanöstern har vi skeppningar minst en gång i månaden och jobbar här tillsammans med den största transportören av sågade trävaror från Skandinavien.
 
TOP